Društvo Naša djeca Grada Omiša

Udruga civilnog društva

Mi smo humanitarna udruga civilnog društva, u kojoj ljudi dobre volje promiču i vode akcije te  aktivnosti, namijenjene dobrobiti djece.

Cjelokupna programska aktivnost Društva Naša djeca (DND), zasniva se na odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja. Zbog lakšeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva s ostalim DND, udružili smo se u Savez društava Naša djeca Hrvatske.

Dječje gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće projekt je Grada Omiša u suradnji s DND Omiš i osnovnim školama u općini koji omogućava djeci pravo na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se na njih odnose.

Dječje vijeće Grada Omiša (DGV) osnovano je 20. studenoga 2008. godine. Prvi predsjednik bio je Deni Tomić, naslijedila ga je Marija Pavlić pa Martina Jurčević, a trenutni predsjednik je Ivan Tičinović. Mandat vijećnika DGV-a traje dvije godine.

O nama

Omiš je Grad prijatelj djece

Partner gradu Omišu u ovoj akciji je i naše Društvo Naša djeca Omiš.

Što organiziramo

Akcije i projekti

Dan Igara

Cilj akcije je da se osmišljenim zajedničkim igrama poveća radost djece i obogate trenutci slobodnog vremena djeteta.

Dječji advent

Dječji advent održava se u prosincu kako bi djeca, ali i svi drugi posjetitelji i na taj način mogli uživati u božićnom duhu.

Budi neovisan

Budi neovisan je projekt prevencija ovisnosti u predškolske i osnovnoškolske djece u lokalnoj zajednici kojeg provodi Savez društava Naša djeca Hrvatske

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja

Kontaktirajte nas